Kontakt: 71 335 20 50 wynajem@arad.pl
Język plende

Pomysł montażu kładki tymczasowej jest zbieżną kilku wydarzeń. Inwestor nowo budowanej galerii handlowej zauważył, że istnieje duże ryzyko wypadku podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych pomiędzy zapleczem budowy a budową. Długie światła czerwone powodują, iż na przejściu dla pieszych gromadziło się od 150 do 1200 pracowników (przy obecnym zatrudnieniu na budowie 600 osób, a docelowo 1500 osób). Po włączeniu się „zielonego” rusza ludzka fala. W momencie kiedy pracownicy znajdują się jeszcze na jezdni uruchamia się czerwone światło, osoby znajdujące się na pasach muszą przejść na drugą stronę. Niekiedy, ich koledzy wychodzący w tym czasie z budowy widząc ich na przejściu, pomimo czerwonego światła dobiegali do nich. W tym czasie ruszały już pojazdy stojące na skrzyżowaniu – tylko czekać na wypadek. Drugi element to przebudowa wszystkich ulic w obrębie inwestycji. W obrębie ulicy Dyrekcyjnej, nad którą znajduje się kładka, planuje się: usunięcie obecnego torowiska, rozdzielenie pasów ruchu „wysepką”, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowę całego skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną - to wszystko spowoduje zamknięcie istniejącego przejścia i uniemożliwi komunikację z budowy na zaplecze.

Wszelkie procesy związane z realizacją kładki trwały około 5 miesięcy. Pierwszym etapem było przygotowanie koncepcji zabudowy. Ten etap opracowaliśmy wspólnie z projektantem firmy Layher. Tu powstały koncepcje sześciu różnych kładek uwzględniające różne parametry, takie jak: szerokość przejścia, wysokość kładki - prace trwały ok. 2 tygodni. Szczególny nacisk Inwestor kładł na wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające wypadnięcie przedmiotów na jezdnię oraz ochronę pracowników przed upadkiem (podłoga kładki pokryta sklejką antypoślizgową oraz żywicami, osłony boczne kładki wykonano z systemu Protect). Kolejnym etapem było ustalenie miejsc posadowienia kładki. Przy projektowaniu wejść należało uwzględnić wszelkie prace prowadzone w obecnej chwili na budowie oraz przebudowy ulic zaplanowane w 2016 i 2017 roku oraz przeprowadzić konsultację ze służbami miejskimi Wrocławia (uwzględnienie kamer na skrzyżowaniu, należących do sytemu ITS, ZDiUM, trakcje elektryczne, komunikacja miejska). Po akceptacji lokalizacji przystąpiliśmy do opracowania projektu budowlanego. Nasi projektanci opracowali wykonanie fundamentów potrzebnych do montażu kładki, stworzyli projekt kładki i dokonali obliczeń statycznych. Na tej podstawie otrzymaliśmy zgodę na budowę.

Przygotowania pod posadowienie kładki, czyli wylewanie fundamentów pod montaż schodów i konstrukcji wsporczej, trwały od 4 grudnia 2015. W okresie od 14 do 17 grudnia powstały elementy nośne kładki. Tu dużą pomoc otrzymaliśmy ze strony pana Michała Buczka z firmy Layher.  W dniu 18 grudnia pomiędzy kontenerami zaplecza kładka została zmontowana częściowo. W nocy z 28 na 29 grudnia od godziny 19 rozpoczęliśmy (trwał do godz. 5 nad ranem) cały proces posadowienia konstrukcji.
Największym problemem było samo miejsce ostatecznego montażu. Skrzyżowanie Borowskiej z Dyrekcyjną to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc we Wrocławiu - linie tramwajowe, przystanki autobusowe, dwupasmowa jezdnia, stąd bardzo ograniczone miejsce montażu. Do dyspozycji mieliśmy tylko pas o szerokości 2 metrów i długości 20, musieliśmy uwzględnić trakcje tramwajowe wraz z napinaczami, które znacznie ograniczyły dobór dźwigu podnoszącego kładkę. Dopiero w nocy 28 grudnia kładka (etapami) została wysunięta z zaplecza budowy, „uzbrojona” w pełni i po przestawieniu się dźwigu zamontowana na podporach. Tu chciałbym podkreślić uznanie dla wielkiego kunszty i doświadczenia operatora dźwigu z firmy MIAZGA.

Reasumując: przedsięwzięcie pt. „kładka tymczasowa” wymagało od nas koordynacji wielu równoległych przygotowań i prac, zaangażowania sił i środków, co skutkowało sprawnym spięciem wszystkich tych działań w końcowy efekt i sukces realizacyjny